Majelis doa dan Muhasabah Ulinnuha video mengenai Cinta Allah kepada Hambanya

Majelis doa dan Muhasabah Ulinnuha video mengenai Cinta Allah kepada Hambanya

Ujian hamba Allah dalam Cintanya Allah kepada hambanya dan pengambaran ujian Nabi Ibrahim S.A. Setiap hamba akan di ujian oleh Allah namun ujian disesuaikan dengan kemampuan dan setiap ujian pasti pertolongan Allah dekat.

Optimis untuk dapat sembuh dari sakit

Optimis untuk dapat sembuh dari sakit

 

Optimisme untuk dapat sembuh dari sakit merupakan salah satu bentuk prasangka baik orang mukmin kepada Allah Swt. Allah Swt. Berfirman bahwa Allah akan memberikan anugerah kepada hamba-Nya . Jika prasangka kita baik maka Allah curahkan kebaikan kepada kita dan sebaliknya . Dalam Al-Qur’an .Allah juga selalu mengingatkan kita tercatat lima kali peringatan Allah kepada orang-orang beriman  agar jangan berputus asa dari rahmat Allah ,berharap adanya pertolongan Allah akan memberikan kemudahan hidup.

Semua Penyakit ada obatnya..

Semua Penyakit ada obatnya..

 

Dalam sebuah hadisnya yang sangat inspiratif bagi para dokter dan pasien, Rasul Saw memompakan optimisme peyembuhan , ” Semua penyakit ada obatnya, jika obat yang tepat telah mengenai penyakitnya maka sembuhlah dengan ijin Allah,” Para dokter baru mengakui kekuatan optimisme dalam penyembuhanpenyakit setelah lima belas abad kemudian. Oleh karena itu, meyakini kekuasaan Allah yang mutlak serta sifat Rahman  dan Rahim-Nya, datanglah pertolongan Allah Bagi anda .